Zgłoszenia

  Imię
  Nazwisko
  Rok urodzenia
  Obywatelstwo
  Kraj zamieszkania
  Szkoła/uczelnia
  Klasa/rok studiów
  Nauczyciel
  Numer kontaktowy
  Adres e-mail
  Program I etapu
  Program II etapu
  Program III etapu
  Link do niepublicznego nagrania do I etapu konkursu
  Załącz bio   

  Załącz zdjęcia   

  Załącz potwierdzenie opłaty wpisowej   

   Imię
   Nazwisko
   Numer kontaktowy
   Adres e-mail
   Nazwa medium
   Rodzaj medium:

   Jeśli inne, podaj jakie
   Kontakt do redakcji
   Numer legitymacji prasowej
   Chcę otrzymać wiadomość o terminie konferencji prasowej na wskazany powyżej adres:

   Planowane działania promocyjne, ze wskazaniem, gdzie się ukażą (wydania papierowe, www, social media, antena, program TV)
   Chcę otrzymać pakiet zdjęć z wydarzeń festiwalowych:


    Imię
    Nazwisko
    Numer kontaktowy
    Adres e-mail
    Data przyjazdu
    Data wyjazdu
    Charakter przyjazdu:

    Jestem:

    Jeśli inne, podaj kim
    Chcę nabyć karnet na koncerty organizowane w dniach 26-30 października w cenie 270 PLN:

    Chcę otrzymać fakturę:

    Wpisz dane do faktury (pełna nazwa, adres, NIP, REGON). Fakturę otrzymasz w biurze festiwalowym (w Hotelu Tychy, ul. Jana Pawła II 10, 43-100 Tychy) w trakcie festiwalu.

    Uwagi dotyczące faktury
    Chcę otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w festiwalu:

    Uwagi