Regulamin

Regulamin XVI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego, Tychy, 16.10 – 22.10.2016

1. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone po 31.12.1985 r.

2. Dokumenty i termin ich złożenia:

a) wypełniony online formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu

b) skan paszportu lub dowodu osobistego

c) zdjęcie na adres mck@kultura.tychy.pl należy przesłać do 16.09.2016 r.

3. Opłaty Łączna opłata dla uczestnika konkursu wynosi 1200 PLN. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają wyżywienie i noclegi, wstęp na koncerty i wszystkie wydarzenia festiwalowe. a) opłata wpisowa 200 PLN na konto: PKO BP nr 71 1020 2528 0000 0902 0268 2136 (tytuł wpłaty: Wpisowe – Śląska Jesień Gitarowa) należy wpłacić do 16.09.2016 r. pozostałą kwotę 1000 PLN należy wpłacić bezpośrednio po przyjeździe na Festiwal. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane. Koszty podróży oraz ubezpieczenia uczestnicy konkursu pokrywają we własnym zakresie.

4. Informacja o zakwalifikowaniu do konkursu i termin przyjazdu O przyjęciu do konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni do 25.09.2016 r. Uczestnicy konkursu powinni zgłosić się w Biurze Festiwalowym (w miejscu zakwaterowania) w dniu 16.10.2016 r. najpóźniej do godz. 12.00.

5. Zasady konkursu

a) Cały program należy wykonać z pamięci.

b) Jeśli regulaminowy czas zostanie przekroczony, przewodniczący jury może przerwać występ. Utwory wykonywane w kolejnych etapach nie mogą się powtarzać.

c) Uczestników konkursu będzie oceniać międzynarodowe jury.

d) Występy będą oceniane w skali 1 – 25 punktów. Przed obliczeniem średniej punktacji uczestnika w danym etapie dwie skrajne noty będą odrzucone. O wysokości punktacji końcowej decyduje suma średnich punktacji uzyskanych w trzech etapach konkursu.

e) Jurorzy nie oceniają swoich studentów.

f) Wszystkie decyzje jury powinny odzwierciedlać ocenę większości jego członków.

g) Decyzje jury są ostateczne.

6. Warunki dodatkowe

a) Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

b) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do rejestracji dźwięku i obrazu podczas przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz do publikowania i udostępniania zdjęć i nagrań w mediach w celu promocji konkursu, w tym do transmisji radiowej i telewizyjnej. Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami finansowymi z tego tytułu.

c) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań z konkursu i koncertu laureatów w postaci CD dokumentującego konkurs. Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami finansowymi z tego tytułu.

d) Laureaci obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów

PROGRAM KONKURSU:

I ETAP Program dowolny, czas łączny 13 – 15 minut.

II ETAP Jedna z podanych sonat na gitarę:

1. S. Assad : Sonata

2. R.Balkanski: Sonata

3. R.R.Bennett: Sonata

4. D. Bogdanovic : Jazz Sonata

5. D. Bogdanovic: Sonata n.1

6. L. Brouwer : Sonata (a Julian Bream)

7. L. Brouwer : Sonata del Caminante (a Odair Assad)

8. M. Castelnuovo-Tedesco : Sonata „Hommage a Boccherini” op. 77

9. A. Ginastera : Sonata op. 47

10. H. W. Henze : Royal Winter Music, Second Sonata on Shakespearean Characters

11. V. Ivanovič : Sonata

12. A. José : Sonata

13. E. Jurkowski : Sonata Akademicka

14. D. Pavlovits: Stormbird Sonata

15. M. M. Ponce : Sonata Mexicana

16. M. M. Ponce : Sonata III

17. M. M. Ponce : Sonata Clásica

18. M. M. Ponce : Sonata Romántica

19. J. Rodrigo: Sonata Giocosa

20. R. Sierra : Sonata para guitarra

21. F. Sor : Grande Sonata op. 22

22. F. Sor : Seconda Grande Sonata op. 25

23. M. Tippett : Sonata « The Blue Guitar »

24. J. Turina: Sonata

25. P. Vasks : Vientulibas Sonate

Program dowolny Łączny czas: 30 – 35 minut.

III ETAP Jeden z podanych koncertów na gitarę i orkiestrę:

1. M. Castelnuovo – Tedesco: Concerto No. 1 in D major, op. 99

2. M. M. Ponce : Concierto del Sur

3. J. Rodrigo : Concierto de Aranjuez

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.